Omron MX2 Basic

Omron MX2 Basic !
Omron MX2 Basic

Omron MX2 Basic .: (012) 794613, (012) 957582

:

 • .
 • , , .
 • 22 32 .
 • .

 • .
 • .

:

 • 118() 130() 90().
 • .
 • : 0 299 . .
 • : 40 180 .
 • . : +/- 3 . . +/- 5%.
 • : .
 • : , .
 • : .
 • : .
 • : 4 1,5 LR6 ().
 • : 10 .
 • : 2000 2 .

50$(150 500.)

: .
: 0
:
: